تور 7 شب سریلانکا ( کلمبو کندی بنتوتا ) نوروز ۱۴۰3

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 800 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 1,180 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,900,000 تومان + 630 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 280 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 850 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 1,230 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,900,000 تومان + 680 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 290 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 900 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 1,300 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,900,000 تومان + 720 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 310 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 950 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 1,350 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,900,000 تومان + 770 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 360 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 1,000 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 1,400 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,900,000 تومان + 820 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 370 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 1,050 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 1,490 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,900,000 تومان + 840 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 380 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 1,150 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 1,650 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,900,000 تومان + 910 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 400 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 1,200 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 1,700 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,900,000 تومان + 960 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 420 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 1,250 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 1,750 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,900,000 تومان + 1,000 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 440 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 1,500 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 2,040 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,900,000 تومان + 1,210 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,900,000 تومان + 500 دلار
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری