تور ترکیبی سریلانکا

فلای دبی

مالدیو + سریلانکا نوروز 1403

plane فلای دبی 1403/01/02 11 شب
نوروزی

قیمت از 18,100,000 تومان

ایرعربیا

تور 8 شب سریلانکا ( کلمبو کندی بنتوتا ) نوروز ۱۴۰3

plane ایرعربیا 1402/12/23 8 شب
نوروزی

قیمت از 650دلار + 29,500,000 تومان

ایرعربیا

تور ۷ شب سریلانکا ( کلمبو کندی بنتوتا ) نوروزی ۱۴۰3

plane ایرعربیا 1402/12/25 7 شب
نوروزی

قیمت از 590دلار + 29,900,000 تومان

ایرعربیا

تور 8 شب سریلانکا ( کلمبو کندی بنتوتا ) فروردین ۱۴۰3

plane ایرعربیا 1403/01/09 8 شب

قیمت از 680دلار + 31,500,000 تومان

ایرعربیا

تور 9 شب سریلانکا ( کلمبو کندی بنتوتا ) نوروز ۱۴۰3

plane ایرعربیا 1402/12/26 9 شب
نوروزی

قیمت از 740دلار + 34,500,000 تومان

ایرعربیا

تور ۷ شب سریلانکا ( کلمبو کندی بنتوتا ) زمستان ۱۴۰۲

plane ایرعربیا 1402/12/18 7 شب

قیمت از 41,990,000 تومان

ایرعربیا

تور 8 شب سریلانکا ( کلمبو کندی بنتوتا ) زمستان ۱۴۰2

plane ایرعربیا 1402/12/16 8 شب

قیمت از 42,990,000 تومان

امارات

تور 7 شب سریلانکا ( کلمبو کندی بنتوتا ) نوروز ۱۴۰3

plane امارات 1403/01/04 7 شب
نوروزی

قیمت از 800دلار + 44,900,000 تومان

فلای دبی

تور 8 شب سریلانکا ( کلمبو کندی بنتوتا ) نوروز 1403

plane فلای دبی 1402/12/28 8 شب
نوروزی

قیمت از 72,600,000 تومان

درباره تور ترکیبی سریلانکا

             
تماس فوری