تور 8 شب سریلانکا ( کلمبو کندی بنتوتا ) فروردین ۱۴۰3

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,500,000 تومان + 680 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  31,500,000 تومان + 1,030 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,500,000 تومان + 550 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,500,000 تومان + 290 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,500,000 تومان + 700 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  31,500,000 تومان + 1,110 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,500,000 تومان + 550 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,500,000 تومان + 290 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,500,000 تومان + 750 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  31,500,000 تومان + 1,160 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,500,000 تومان + 590 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,500,000 تومان + 310 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,500,000 تومان + 850 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  31,500,000 تومان + 1,280 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,500,000 تومان + 660 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,500,000 تومان + 350 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,500,000 تومان + 890 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  31,500,000 تومان + 1,330 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,500,000 تومان + 700 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,500,000 تومان + 360 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,500,000 تومان + 930 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  31,500,000 تومان + 1,380 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,500,000 تومان + 740 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,500,000 تومان + 380 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,500,000 تومان + 970 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  31,500,000 تومان + 1,500 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,500,000 تومان + 690 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,500,000 تومان + 380 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,500,000 تومان + 990 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  31,500,000 تومان + 1,520 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,500,000 تومان + 720 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,500,000 تومان + 390 دلار
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری