تور 7 شب سریلانکا (کلمبو-کندی-نگومبو) زمستان 1402

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  102,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری