تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 7 شب 1402

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  30,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  32,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  32,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری