تور ۷ شب سریلانکا ( کلمبو کندی بنتوتا ) زمستان ۱۴۰۲

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  93,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری