تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 7 شب 1402

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری