تور مسکو+سنت پترزبورگ (7شب) ویژه خرداد 1403

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,500,000 تومان + 450 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  18,500,000 تومان + 670 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,500,000 تومان + 415 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,500,000 تومان + 300 دلار
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,500,000 تومان + 550 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  18,500,000 تومان + 795 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,500,000 تومان + 530 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,500,000 تومان + 300 دلار
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,500,000 تومان + 600 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  18,500,000 تومان + 850 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,500,000 تومان + 540 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,500,000 تومان + 300 دلار
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,500,000 تومان + 650 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  18,500,000 تومان + 880 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,500,000 تومان + 570 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,500,000 تومان + 300 دلار
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,500,000 تومان + 750 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  18,500,000 تومان + 1,125 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,500,000 تومان + 675 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,500,000 تومان + 300 دلار
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری