تور دبی4 شب بهار 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/22 ساعت حرکت: 07:50 قشم ایر
 • IKA
 • DXB
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/26 ساعت حرکت: 16:30 قشم ایر
 • DXB
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,490,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری