تور ترکیبی روسیه ویژه شب های سفید

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  92,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  72,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  93,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  73,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  93,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  73,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری