تور دبی 3 شب ویژه بهار 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/31 ساعت حرکت: 09:55 ماهان
 • IKA
 • DXB
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/03 ساعت حرکت: 11:15 ماهان
 • DXB
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری