تور دبی 5 شب بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/04 ساعت حرکت: 07:15 قشم ایر
 • IKA
 • DXB
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/09 ساعت حرکت: 11:00 قشم ایر
 • DXB
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری