تور تفلیس 3 شب ویژه بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/01 ساعت حرکت: 11:00 آتا
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/04 ساعت حرکت: 14:30 آتا
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,070,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,070,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,070,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری