تور مسکو بهار 4 شب 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/16 ساعت حرکت: 06:15 ماهان
 • IKA
 • SVO
مدت سفر : 04:20 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/20 ساعت حرکت: 11:55 ماهان
 • SVO
 • IKA
مدت سفر : 04:10 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,495,000 تومان + 70 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  36,995,000 تومان + 70 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,495,000 تومان + 70 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,295,000 تومان + 70 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,495,000 تومان + 70 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  41,995,000 تومان + 70 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,495,000 تومان + 70 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,295,000 تومان + 70 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,495,000 تومان + 70 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  45,995,000 تومان + 70 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,495,000 تومان + 70 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,295,000 تومان + 70 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,495,000 تومان + 70 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  50,995,000 تومان + 70 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,495,000 تومان + 70 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,295,000 تومان + 70 دلار
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری