تور کوالالامپور 7 شب ویژه عید فطر 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/09 ساعت حرکت: 00:00 ماهان
 • IKA
 • KUL
مدت سفر : 00:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/16 ساعت حرکت: 00:00 ماهان
 • KUL
 • IKA
مدت سفر : 00:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  50,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  62,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  60,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  53,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  66,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  54,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  53,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  54,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  78,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  111,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  79,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری