تور کوالالامپور ویژه 29 اسفند

این تور منقضی شده است

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  58,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  60,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,090,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,090,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,090,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  59,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,090,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  60,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,090,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  60,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,090,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  63,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,090,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  62,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,090,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  62,670,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,090,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  62,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,090,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,090,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  68,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,090,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  66,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,090,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,090,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  92,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  66,070,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,090,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  92,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  73,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,090,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  75,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,090,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری