تور آنتالیا (6شب) ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/11 ساعت حرکت: 02:15 تیلویند
 • IKA
 • ADA
مدت سفر : 02:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/11 ساعت حرکت: 00:00 تیلویند
 • ADA
 • AYT
مدت سفر : 00:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/17 ساعت حرکت: 00:00 تیلویند
 • AYT
 • ADA
مدت سفر : 00:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/17 ساعت حرکت: 00:00 تیلویند
 • ADA
 • IKA
مدت سفر : 02:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,490,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  93,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  118,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,490,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری