تور آنتالیا آفر ویژه 29 اسفند 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/09 ساعت حرکت: 00:30 ایران ایرتور
 • IKA
 • DNZ
مدت سفر : 04:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/09 ساعت حرکت: 00:00 .
 • DNZ
 • AYT
مدت سفر : 00:00 .
تاریخ حرکت : 1403/01/15 ساعت حرکت: 00:00 .
 • AYT
 • DNZ
مدت سفر : 00:00 .
تاریخ حرکت : 1403/01/15 ساعت حرکت: 04:30 ایران ایرتور
 • DNZ
 • IKA
مدت سفر : 04:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,610,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,570,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری