تور آنتالیا (6شب) ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/07 ساعت حرکت: 02:15 تیلویند
 • IKA
 • ADA
مدت سفر : 02:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/07 ساعت حرکت: 00:00 تیلویند
 • ADA
 • AYT
مدت سفر : 00:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/13 ساعت حرکت: 00:00 تیلویند
 • AYT
 • ADA
مدت سفر : 00:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/13 ساعت حرکت: 00:00 تیلویند
 • ADA
 • IKA
مدت سفر : 02:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  91,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  122,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری