تور کوالالامپور 8 شب بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/31 ساعت حرکت: 14:50 ایرعربیا
 • IKA
 • KUL
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/10 ساعت حرکت: 03:15 ایرعربیا
 • KUL
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  40,313,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  63,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  104,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  112,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  74,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری