تور مالدیو 5 شب نوروز 1403

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  95,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  113,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  69,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  116,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  94,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  94,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  153,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  80,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  80,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  159,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  80,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  80,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  164,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  86,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  86,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  195,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  205,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  88,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  88,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری