تور کوالالامپور آفر ویژه 27 اسفند (8 شب) 1402

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  58,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  62,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  59,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  62,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  63,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  66,070,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  70,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  75,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  95,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  72,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  77,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  113,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  71,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  113,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  83,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  86,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  121,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  75,670,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری