تور دبی 5 شب بهار 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/16 ساعت حرکت: 17:45 ماهان
 • IKA
 • DXB
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/21 ساعت حرکت: 11:15 ماهان
 • DXB
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,600,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,600,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری