تور کوش آداسی + ازمیر نوروز 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/10 ساعت حرکت: 00:30 ایران ایرتور
 • IKA
 • ADB
مدت سفر : 00:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/10 ساعت حرکت: 00:00 .
 • ADB
مدت سفر : 01:00
تاریخ حرکت : 1403/01/16 ساعت حرکت: 00:00 .
 • ADB
مدت سفر : 01:00 .
تاریخ حرکت : 1403/01/16 ساعت حرکت: 00:00 ایران ایرتور
 • ADB
 • IKA
مدت سفر : 00:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری