تور کوش آداسی + ازمیر نوروز 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/06 ساعت حرکت: 00:30 ایران ایرتور
 • IKA
 • ADB
مدت سفر : 00:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/06 ساعت حرکت: 00:00 .
 • ADB
مدت سفر : 01:00
تاریخ حرکت : 1403/01/12 ساعت حرکت: 00:00 .
 • ADB
مدت سفر : 01:00 .
تاریخ حرکت : 1403/01/12 ساعت حرکت: 00:00 ایران ایرتور
 • ADB
 • IKA
مدت سفر : 00:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,590,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری