تور کوش آداسی + ازمیر نوروز 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/03 ساعت حرکت: 00:30 ایران ایرتور
 • IKA
 • ADB
مدت سفر : 00:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/03 ساعت حرکت: 00:00 .
 • ADB
مدت سفر : 01:00
تاریخ حرکت : 1403/01/09 ساعت حرکت: 00:00 .
 • ADB
مدت سفر : 01:00 .
تاریخ حرکت : 1403/01/09 ساعت حرکت: 00:00 ایران ایرتور
 • ADB
 • IKA
مدت سفر : 00:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,590,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری