تور دبی (6شب) نوروز 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/11 ساعت حرکت: 14:40 ایر عربیا
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/17 ساعت حرکت: 12:20 ایر عربیا
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,055,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,095,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری