تور دبی (5شب) نوروز 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/12 ساعت حرکت: 14:40 ایر عربیا
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/18 ساعت حرکت: 12:20 ایر عربیا
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری