تور دبی (4شب) بهار1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/27 ساعت حرکت: 11:30 ایر عربیا
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/31 ساعت حرکت: 16:50 قشم ایر
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,600,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,570,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,600,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,600,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری