تور مالدیو 5 شب نوروز 1403

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  90,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  110,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  80,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  70,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  107,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  100,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  95,490,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  130,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  110,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  100,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  138,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  125,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  100,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  145,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  125,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  100,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  153,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  130,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  100,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  170,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  183,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  160,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  110,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  195,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  205,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  180,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  120,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  206,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  208,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  160,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  140,490,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  255,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  230,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  190,490,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری