لنکاوی+سنگاپور+کوالالامپور 12 شب نوروز 1403

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  101,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  126,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  101,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  82,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  107,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  137,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  107,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  84,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  114,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  150,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  114,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  86,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  124,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  176,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  124,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  89,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  132,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  188,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  91,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  132,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  189,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  132,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  91,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  142,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  208,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  142,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  93,190,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری