تور تفلیس آفر ویژه 21 تیر 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/12 ساعت حرکت: 11:00 آتا
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/04/15 ساعت حرکت: 14:30 آتا
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری