تور پوکت 7شب نوروز 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/01 ساعت حرکت: 00:00 قطر ایرویز
 • IKA
 • HKT
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/09 ساعت حرکت: 00:00 قطر ایرویز
 • HKT
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 290 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 450 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,000,000 تومان + 290 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,000,000 تومان + 190 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 350 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 490 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,000,000 تومان + 350 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,000,000 تومان + 250 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 440 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 690 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,000,000 تومان + 290 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,000,000 تومان + 250 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 450 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 750 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,000,000 تومان + 390 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,000,000 تومان + 250 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 460 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 750 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,000,000 تومان + 390 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,000,000 تومان + 250 دلار
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 570 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 990 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,000,000 تومان + 390 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,000,000 تومان + 290 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 750 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 1,350 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,000,000 تومان + 550 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,000,000 تومان + 350 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 940 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 1,790 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,000,000 تومان + 590 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,000,000 تومان + 490 دلار
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 1,350 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 2,490 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,000,000 تومان + 750 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,000,000 تومان + 550 دلار
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری