تور پوکت+کوالالامپور (12شب) نوروز 1403

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  94,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  85,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  78,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  85,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  87,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  79,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  86,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  100,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  88,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  80,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  106,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  91,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  82,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  92,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  111,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  94,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  83,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  94,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  115,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  96,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  85,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  98,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  121,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  100,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  87,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  99,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  123,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  101,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  88,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  102,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  129,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  104,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  90,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  108,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  142,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  110,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  94,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  113,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  152,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  115,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  96,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  116,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  159,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  118,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  99,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری