تور کوالالامپور+سنگاپور+پوکت (12شب) نوروز 1403

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  99,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  121,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  99,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  92,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  102,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  127,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  102,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  94,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  104,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  131,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  104,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  95,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  107,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  137,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  107,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  97,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  110,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  143,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  110,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  99,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  112,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  147,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  112,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  101,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  117,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  158,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  117,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  103,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  120,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  165,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  120,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  105,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  124,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  173,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  124,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  107,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  131,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  188,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  131,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  113,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  136,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  199,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  136,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  116,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  141,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  210,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  141,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  119,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری