تور پوکت+کوالالامپور (11شب) نوروز 1403

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  92,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  84,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  78,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  86,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  79,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  85,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  87,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  80,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  88,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  90,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  82,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  90,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  92,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  83,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  113,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  95,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  85,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  95,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  119,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  97,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  87,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  97,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  123,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  99,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  88,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  100,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  129,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  102,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  90,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  106,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  139,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  108,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  94,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  109,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  146,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  111,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  96,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  113,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  155,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  115,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  99,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری