تور کوالالامپور+لنکاوی 10شب ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  69,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  92,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  79,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  70,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  81,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  70,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  101,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  84,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  71,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  110,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  93,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  71,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  94,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  121,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  94,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  125,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  95,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  125,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  95,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  74,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  99,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  132,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  99,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  74,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  102,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  138,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  102,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  74,890,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  109,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  151,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  74,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  109,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  151,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  109,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  74,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری