تور کوالالامپور+سنگاپور 8شب نوروز 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/04 ساعت حرکت: 11:55 سلام ایر
 • IKA
 • MCT
مدت سفر : 02:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/04 ساعت حرکت: 17:00 سلام ایر
 • MCT
 • KUL
مدت سفر : 06:45 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/04 ساعت حرکت: 00:00 .
 • SGP
مدت سفر : 05:00
تاریخ حرکت : 1403/01/13 ساعت حرکت: 00:00 .
 • SGP
مدت سفر : 05:00
تاریخ حرکت : 1403/01/13 ساعت حرکت: 04:30 سلام ایر
 • KUL
 • MCT
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/13 ساعت حرکت: 09:00 سلام ایر
 • MCT
 • IKA
مدت سفر : 02:45 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  108,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  77,090,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  113,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  93,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  78,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  113,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  93,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  78,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  96,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  117,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  96,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  79,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  97,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  120,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  97,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  80,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  97,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  120,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  98,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  80,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  98,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  122,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  98,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  80,390,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  98,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  122,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  99,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  80,390,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  99,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  123,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  99,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  81,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  100,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  126,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  100,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  81,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  107,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  139,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  107,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  83,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  111,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  147,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  111,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  84,890,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  113,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  151,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  84,890,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  114,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  154,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  114,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  84,890,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  115,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  157,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  115,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  85,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  123,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  171,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  123,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  86,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  123,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  172,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  123,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  86,490,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری