تور کوالالامپور+پنانگ 9شب ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  72,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  54,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  74,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  64,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  75,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  65,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  94,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  78,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  65,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  94,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  79,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  65,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  106,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  84,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  67,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  91,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  118,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  91,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  68,390,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  92,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  123,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  68,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  97,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  133,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  97,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  68,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  101,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  140,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  101,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  69,390,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری