تور کوالالامپور+لنکاوی 9شب ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  72,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  93,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  82,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  83,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  86,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  101,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  86,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  74,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  94,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  110,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  94,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  74,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  95,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  121,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  76,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  95,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  124,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  77,390,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  96,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  124,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  96,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  77,390,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  100,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  131,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  100,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  77,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  104,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  137,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  104,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  77,890,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  108,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  146,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  77,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  108,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  146,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  108,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  77,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری