تور کوالالامپور+سنگاپور 9شب نوروز 1403

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  69,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  108,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  87,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  71,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  108,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  87,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  71,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  90,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  113,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  90,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  72,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  92,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  116,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  92,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  92,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  116,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  92,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  118,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  93,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  118,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  94,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  119,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  93,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  74,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  95,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  122,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  95,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  75,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  101,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  135,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  101,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  77,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  105,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  144,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  105,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  77,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  108,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  149,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  77,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  109,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  152,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  109,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  77,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  111,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  155,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  111,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  78,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  119,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  172,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  119,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  79,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  119,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  172,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  119,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  79,690,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری