تور کوالالامپور+پنانگ 10شب ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  71,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  72,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  73,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  62,390,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  94,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  76,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  62,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  77,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  62,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  106,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  83,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  64,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  119,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  89,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  65,390,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  92,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  124,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  65,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  98,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  138,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  98,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  65,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  101,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  142,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  101,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  66,290,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری