تور کرابی+فی فی+پوکت 10 شب نوروز 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/11 ساعت حرکت: 15:25 فلای دبی
 • IKA
 • DXB
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/22 ساعت حرکت: 07:10 فلای دبی
 • DXB
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  82,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  85,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  101,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  75,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  88,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  90,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  77,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  110,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  77,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  116,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  93,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  78,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  95,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  120,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  95,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  79,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  96,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  124,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  80,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  103,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  136,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  103,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  82,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  103,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  137,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  103,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  83,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  104,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  138,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  104,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  83,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  105,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  142,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  105,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  84,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  113,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  157,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  113,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  87,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  124,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  180,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  124,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  91,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  125,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  180,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  125,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  91,700,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری