تور لحظه آخری دبی (16بهمن) 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/11/16 ساعت حرکت: 00:00 ایر عربیا
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/16 ساعت حرکت: 00:00 ایر عربیا
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری