تور کوالالامپور (7 شب) نوروز 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/09 ساعت حرکت: 21:15 ماهان
 • IKA
 • KUL
مدت سفر : 06:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/17 ساعت حرکت: 11:50 ماهان
 • KUL
 • IKA
مدت سفر : 06:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,640,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,860,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,580,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,820,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,120,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,640,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,820,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,640,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,840,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  60,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,360,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  60,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,300,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  59,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,840,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,480,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,160,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  59,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,540,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  50,320,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  64,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  66,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,180,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  62,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  50,680,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,520,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,520,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  94,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,340,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,940,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  105,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  76,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,720,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  109,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  77,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  53,020,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری