تور کرابی+فی فی+پوکت+بانکوک 13 شب نوروز 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/11/04 ساعت حرکت: 15:25 فلای دبی
 • IKA
 • DXB
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/18 ساعت حرکت: 07:10 فلای دبی
 • DXB
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,240,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,720,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,450,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  59,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,350,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  62,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  63,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,140,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,420,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  102,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  70,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,080,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  71,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,380,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  85,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  131,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,980,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  97,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  156,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  62,820,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری