تور کوالالامپور+پنانگ (7شب) ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  68,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  101,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  80,580,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  90,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  88,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  80,880,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  90,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  104,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  88,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  81,060,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  90,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  105,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  90,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  81,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  91,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  105,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  89,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  81,240,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  110,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  89,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  82,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  95,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  113,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  82,740,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  95,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  114,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  82,860,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  96,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  115,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  83,160,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  99,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  121,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  94,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  84,120,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  99,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  122,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  96,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  84,240,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  100,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  123,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  97,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  84,480,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  103,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  129,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  96,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  85,680,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  105,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  134,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  97,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  86,520,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  108,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  140,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  101,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  87,660,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  112,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  147,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  104,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  88,920,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری