تور کوالالامپور 7 شب زمستان 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/02 ساعت حرکت: 14:50 ماهان
 • IKA
 • KUL
مدت سفر : 02:15 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/10 ساعت حرکت: 02:50 ماهان
 • KUL
 • IKA
مدت سفر : 02:15 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,470,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  60,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری