تور کوالالامپور+سنگاپور 7 شب نوروز 1403

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  65,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  80,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  67,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  102,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  83,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  67,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  105,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  84,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  68,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  105,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  84,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  68,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  85,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  85,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  68,890,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  85,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  86,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  68,890,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  111,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  87,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  70,390,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  108,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  87,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  69,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  92,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  122,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  92,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  72,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  96,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  130,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  96,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  72,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  98,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  134,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  98,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  98,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  134,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  106,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  149,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  106,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  74,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  107,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  151,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  107,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  74,790,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری