تور تفلیس 7شب زمستان 1402

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری